LEGISLATIE

Legislatia ce reglementeaza activitatea serviciului de Medicina Muncii:

 • HG 1169/2011 – Modificare la HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • HG 355/2007  – Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor
 • Legea 40/2011 – Noul Cod al Muncii
 • HG 955/2010  – Privind modificarea si completarea Legii 319/2006 si HG 1425/2006
 • HG 1425/2006 – Privind normele metodologice de aplicare a legii 319/2006
 • Legea 319/2006 – Privind securitatea si sanatatea in munca
 • HG 601/2007 – Privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • HG 557/2007 – Privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara
 • Legea 418/2004 – Privind statutul profesional specific medicului de medicina muncii
 • Legea 48/2007 – Privind modificarea si completarea Legii 418/2004
 • Legea 46/2003 – Privind drepturile pacientilor
 • OUG 96/2003 – Privind protectia maternitatii la locurile de munca
 • HG 537/2004 – Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96/2003
 • HG 600/2007 – Privind protectia tinerilor la locul de munca
 • HG 867/2009 – Privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
 • Legea 346/2002 – Privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
 • Ordin 450/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
 • Ordin 825/2006 – Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002
 • Ordin 213/363/2006 –  Privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 si Ordinului 450/825/2006
 • OUG 91/2007 – Privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale
 • Legea 258/2008 – Privind modificarea si completarea Legii nr. 346/2002
 • Legea 200/2008 – Privind aprobarea OUG 91/2007
 • HG 1091/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 • HG 1146/2006 – Privind privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
 • HG 1218/2006 – Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 • HG 1136/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
 • HG 1093/2006 – Privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 • HG 1092/2006 – Privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 • HG 1058/2006 – Privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 • HG 1051/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
 • HG 1048/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • HG 1028/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • HG 493/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
 • HG 300/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 • HG 1876/2005 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii mecanice
 • Ordin 706/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
 • HG 510/2010 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
 • OUG 99/2000 – Privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
 • HG 580/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/2000